Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Cesta od prvního nahodilého čárání, kdy dítě drží tužku v dlani a nahodile střídá ruce, ke skutečnému a záměrnému vedení tužky je dlouhá a vyžaduje získání řadu dovedností, bez kterých se správné budoucí psaní neobejde.

 

Co je grafomotorika?

Grafomotoriku chápeme jako soubor psychomotorických činností, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl člověk psát, tzn. že při psaní jedinec využívá jak pohyby rukou, tak je jeho činnost řízena psychickými procesy.

 

Co předchází grafomotorickým dovednostem?

Proto, aby dítě bylo připravené zvládat jednotlivé grafomotorické prvky, musí mít zvládnutou celou řadu dalších dovedností.

 

 Hrubá motorika                                                                                                                                                                                         

Hrubou motoriku chápeme jako soubor pohybů velkých svalových skupin, která se rozvíjí od nejútlejšího dětství. Mezi tyto pohyby patří chůze, běh, skoky, stoj, předklony, pohyby hlavou a rukama (paže, předloktí, zápěstí).

nez zaceneme psat 1Jemná motorika

Jemná motorika zahrnuje soubor pohybů drobným svalstvem jako je zápěstí po konečky prstů, pohyby rtů a jazyka, mimika a okohybné svaly. Typickými činnostmi pro rozvoj jemné motoriky je např. modelování, vystřihování a vytrhávání papíru, navlékání korálků, stavění stavebnic, hry s prsty, artikulační cvičení, ale i dechová cvičení.

nez zacneme psat 2

 Jak lze rozvíjet grafomotorické dovednosti?

Grafomotorické dovednosti dítěte lze rozvíjet pomocí tzv. závodních drah, kdy dítě nejprve prstem a poté tužkou projíždí pomyslnou cestu. Dále lze využít tzv. jednotažky, kdy se dítě snaží jedním tahem obkreslit určitý obrázek (viz e-book Jedním tahem). Až poté se přechází na procvičování jednotlivých grafomotorických prvků, které je vhodné nejprve trénovat na velkých formátech (papír formátu A3, tabule, pískovnička, tácek s krupicí, písek apod.). Teprve, když dítě jednotlivé prvky takto zvládá, přecházíme na pracovní listy (viz e-book Grafomotorika, 5 - 7 let). V rámci grafomotoriky se dítě učí zvládat celou řadu grafomotorických prvků.

 

grafomotorika   prvky

 

Jak správně sedět?

Při kreslení by dítě mělo sedět tak, aby kolena svírala se židlí pravý úhel, a to samé platí o loktech ve vztahu k desce stolu. Tělo dítěte by mělo být mírně nakloněné dopředu a ramena by měla být ve stejné výšce. Hlava je v prodloužené ose páteře tak, aby dítě bylo od papíru cca 25 cm.

 

Jak správně držet tužku?

Ke kreslení a k procvičování grafomotorických prvků nabízíme dítěti vždy měkké trojhranné tužky a pastelky běžného rozměru (nedoporučují se krátké zbytky tužek a pastelek, které si dítě nemůže správně opřít o ruku). Tužka by měla být opřená o poslední článek prostředníčku a se shora by ji měl přidržovat palec a ukazováček (jedná se o tzv. špetkovité držení, které lze nacvičit např. pomocí „cukrování“, tahání modelíny, dělání špetičky), s tím, že ukazováček by měl být od hrotu tužky vzdálen cca 2 – 3 cm. Směr tužky by měl směřovat mírně za rameno (k sousedovu rameni).

nez zacneme psat 3Na první pohled se může zdát, že se jedná o náročnou problematiku, ale pokud si tyto zásady a dovednosti osvojí dítě již v předškolním věku, bude mít o to méně práce v první třídě a vyhne se prvním těžkostem v podobě křečí ruky při psaní a bolesti zad.Snažíme se poskytnout služby v co nejvyšší kvalitě, proto naše stránky využívají technologii cookies. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde
VÍCE INFORMACÍ ROZUMÍM