Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Vstup dítěte do mateřské školy je velkou událostí nejenom pro samotné dítě, ale i pro jeho nejbližší okolí. Rodiče přestávají mít nad dítětem neustálou kontrolu a dítě se tak poprvé vzdaluje od lidí, kteří mu poskytovali bezmezný pocit jistoty a bezpečí. Proto není divu, že tento velký okamžik vzbuzuje v rodičích nejistotu a možná i trochu strach, zda jejich malý brouček vše zvládne a dokáže se do jisté míry o sebe postarat.

 

Adaptace dítěte do prostředí mateřské školy je dlouhodobým procesem a většinou bývá doprovázena menšími či většími nesnázemi. A jak mohou rodiče svému dítěti pomoci a usnadnit mu tento první velký krok do světa? Tady je několik typů.

auto   dobrá kvalita 1000

1. Věk a celková zralost dítěte na mateřskou školu 

Rodiče by měli zvážit, zda je dítě na mateřskou školu opravdu dostatečně připravené s ohledem na jeho věk a celkovou zralost. Některé děti zvládají docházku již jako dvouleté, jiné mají problémy s nástupem do školky ve třech letech nebo i později.

Nicméně rodiče dvouletých dětí by se měli mít obzvláště na pozoru. Měli by důkladně zvážit, zda právě dvouletého mrňouska do školky vyslat – tyto děti jsou ještě velmi fixované na matce a těžko chápou, že jejich maminka musí do práce, mívají problém s osobní hygienou a oproti tříletým dětem mají menší slovní zásobu, která může být velice důležitá při samotných hrách s ostatními dětmi či při sdělování základních potřeb a je tedy úzce propojena se samotnou adaptací dítěte.

 

 2. Čas bez rodičů

Rodiče by měli dítěti navodit takové situace, kdy dítě bude muset strávit čas s jinou dospělou osobou, ať už se jedná o prarodiče, tetičky, sousedky či jiné osoby. Dítě by mělo být schopné tyto osoby tolerovat a respektovat je. Pokud dítě tráví čas pouze s rodiči, je vhodné začínat po krátkých časových intervalech a postupně je prodlužovat. Dítě musí získat pocit jistoty, že i když ho nyní na chvilku opustíte, že se k němu zase vrátíte.

 

3. Hry s ostatními dětmi

Rodiče by měli s dítětem navštěvovat místa, kde si hrají stejně staré děti, pomáhat dítěti navazovat vztahy s ostatními a pozorovat, jak se dítě mezi ostatní vrstevníky zapojuje a případně řeší drobné problémy.

 

 4. Sebeobslužné dovednosti

Rodiče by měli dítě naučit základní sebeobslužné dovednosti (oblékání, svlékání, použití toalety, mytí rukou, pití z hrnku, jedení lžicí u stolu apod.). Paní učitelky jsou v mateřských školách k dětem velice vstřícné a dětem jistě dopomohou, ale rodiče by měli mít na paměti, že paní učitelky mají na starost mnohdy i 28 dětí a není v jejich silách všem dětem poskytnout absolutní servis.

 

 5. Dodržování pravidel

Rodiče by si měli zjistit informace, jak probíhá den v mateřské škole a postupně podobný harmonogram dne dodržovat i doma (doba jídla, spánku, úklid hraček atd.). Dítě by mělo být schopné respektovat Vaše rozhodnutí a dohodnutá pravidla.

panenka   dobrá kvalita 800

 6. Slovní zásoba a komunikace s dítětem

Rodiče by měli s dítětem komunikovat, zpívat mu, hrát si s ním a rozvíjet tak jeho slovní zásobu. Rodiče by měli s dítětem o mateřské škole mluvit, a to především v pozitivním smyslu. Nemá význam dítě mateřskou školou strašit a říkat mu věty typu: „Počkej, oni ti to ve školce ukážou.“ nebo „Zlobíš, půjdeš do školky.“. Dítě bude brát mateřskou školu jako něco špatného a do mateřské školy nebude chtít chodit. Proto o mateřské škole mluvte vždy v pozitivním smyslu.

 

 7. Získání základních informací o mateřské škole

Před samotným zápisem či nástupem do mateřské školy je vhodné zjistit si o škole co nejvíce informací (otevírací doba, organizace dne, počet tříd, adaptační program apod.). Pokud má daná mateřská škola den otevřených dveří, je ideální se do jednotlivých tříd podívat a třeba si i popovídat s paní učitelkou nebo si krátce s dítětem ve školce pohrát. Rodiče by ale při návštěvě měli své dítě hlídat a hračky, které dítě použije při své hře, následně společně s dítětem uklidit.

 

Toto je jen malý výčet toho, na co by se rodiče měli zaměřit, než jejich drobeček začne navštěvovat mateřskou školu. Možná se Vám zdá, že je toho až příliš mnoho na malého špunta, ale věřte, že to, co dítě nyní naučíte, se Vám vrátí v podobě spokojeného a rychle adaptovaného dítěte. A to je přeci našim cílem!

 
Snažíme se poskytnout služby v co nejvyšší kvalitě, proto naše stránky využívají technologii cookies. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde
VÍCE INFORMACÍ ROZUMÍM